Khi nào thì hợp đồng bảo hiểm của tôi có hiệu lực?

Nếu Cty BH chấp nhận bảo hiểm, đồng thời Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm còn sống vào thời điểm Hợp đồng BH của Khách hàng chính thức phát hành, thì : Hợp đồng Bảo Hiểm của khách hàng có hiệu lực ngay khi khách hàng ký, điền đầy đủ thông tin vào đơn yêu cầu BH và đóng đủ phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định của hợp đồng BH.

Tuy nhiên, thời gian từ khi Khách hàng kí đơn yêu cầu BH đến khi Hợp đồng BH chính thức phát hành (hoặc chính thức bị từ chối) gọi là thời gian Bảo Hiểm Tạm Thời. Trong thời gian này, Cty BH sẽ chỉ chi trả trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn với số tiền theo quy định (thường không quá 100 triệu-tuỳ theo từng cty BH).

*Hợp đồng BH thường được phát hành trong vòng 5-7 ngày sau khi khách hàng gửi đơn yêu cầu BH có đầy đủ chữ kí, thông tin và đóng phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *