Nếu tôi không thể đóng phí bảo hiểm đúng hạn?

Trong trường hợp khách hàng gặp khó khăn tài chính không thể đóng phí Bảo Hiểm đúng hạn…

Hợp đồng BH có những quy định như sau nhằm giúp khách hàng có thể tiếp tục Duy Trì hợp đồng bảo hiểm ngay cả khi gặp khó khăn về tài chính:

  1. Phí bảo hiểm định kỳ sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ Ngày định kỳ đóng phí. Trong 60 ngày này hợp đồng BH vẫn có nguyên hiệu lực và mọi quyền lợi của KH vẫn được đảm bảo.
  2. Trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm để đóng phí bảo hiểm ở mức thấp hơn, phù hợp với khả năng tài chính của mình. (Việc điều chỉnh tăng giảm số tiền BH chỉ áp dụng sau 3 năm đầu tiên).
  3. Khách hàng đổi đóng phí năm thành đóng phí theo tháng, quý, nửa năm.
  4. Khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, nếu phí bảo hiểm đến hạn chưa được đóng, Cty BH sẽ tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động cho khách hàng.
  5. Sau 60 ngày từ ngày gia hạn đóng phí mà khách hàng vẫn không đóng phí thì hợp đồng mất hiệu lực. Tuy nhiên trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực, khách hàng có thể đưa làm đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng để tiếp tục được bảo hiểm.
  6. Khách hàng có thể yêu cầu dừng đóng phí và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *