Nếu tôi muốn hủy hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn?

Mỗi hợp đồng bảo hiểm đều gắn với một kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân, gia đình hay đảm bảo tương lai học vấn cho con cái…. Vì vậy, khách hàng nên hạn chế tối đa việc huỷ hợp đồng BHNT. Điều đó khiến cho tài chính của bản thân và gia đình khách hàng không còn được bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không thể duy trì hợp đồng bảo hiểm, theo qui định trong điều khoản hợp đồng, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu hủy hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ có các trường hợp sau xảy ra.

+ Trong 2 năm đầu : Khách hàng sẽ không được lấy lại số phí BH đã đóng.

+ Sau 2 năm (đóng đầy đủ phí), Khách hàng sẽ được nhận lại giá trị hoàn lại lại của hợp đồng tại thời điểm khách hàng yêu cầu huỷ.

Lưu ý : Giá trị hoàn lại của hợp đồng KHÔNG phải là toàn bộ số tiền phí BH khách hàng đã đóng. Giá trị hoàn lại là số tiền CÒN LẠI của phí BH khách hàng đã đóng, TRỪ ĐI : phí ban đầu, phí rủi ro, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ ( đối với sản phẩm liên kết đầu tư)…và chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (thường là 100% phí 1 năm trong 5 năm đầu, giảm dần cho các năm sau và 0% từ năm thứ 10 trở đi).

Thực tế, nếu khách hàng huỷ hợp đồng trong những năm đầu, số tiền khách hàng có thể nhận lại rất ít so với số phí BH mà khách hàng đã đóng vào. Vì những năm đầu của hợp đồng, cty Bảo Hiểm sẽ phải chi trả rất nhiều khoản khác nhau và lãi suất từ tài khoản hợp đồng của bạn vẫn chưa nhiều.

Thường thì sau thời gian đáo hạn thì giá trị hoàn lại của hợp đồng mới nhiều hơn tổng số phí BH đã đóng (tất cả số tiền gốc+lãi). Sau thời gian đáo hạn giá trị hoàn lại sẽ nhân lên rất nhanh dưới tác dụng của lãi suất kép. Hợp đồng BH sẽ chỉ có giá trị và có lợi nếu duy trì trong thời gian dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *