Nếu Cty Bảo Hiểm phá sản hoặc việc tách/nhập/mua lại giữa các Cty có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của Khách Hàng?

Trong lịch sử hơn 400 năm ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ toàn thế giới và hơn 20 năm tại Việt Nam, chưa có một Cty Bảo Hiểm nào thực sự phá sản.

Trong trường hợp một Cty Bảo Hiểm kinh doanh không tốt, bị thua lỗ không đủ khả năng chi trả cho khách hàng thì Bộ Tài Chính sẽ chỉ định một Cty Bảo Hiểm khác mua lại, sát nhập với Cty này.

Theo quy định của pháp luật, mọi trường hợp chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua bảo hiểm. Bộ Tài chính Việt Nam là cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát và phê duyệt các trường hợp chia tách, hợp nhất, sáp nhập này nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.


Lịch sử đã chứng minh tại Việt Nam, công ty bảo hiểm của Nhật Bản mua lại Bảo Minh CMG của Việt Nam với cái tên Daiichi Việt Nam năm 2006. Dù chủ sở hữu và tên công ty có thay đổi, mọi quyền lợi, nghĩa vụ của tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm với Bảo Minh – CMG hiện nay đều sẽ được thực hiện đúng như đã cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm đã ký. Hơn nữa, đối với bảo hiểm, chữ tín và niềm tin vẫn là yếu tố quyết định tới sự sống của Cty Bảo Hiểm.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, nếu một doanh nghiệp bảo hiểm giải thể, sáp nhập…, thì phải chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp khác. Sau khi chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp phù hợp với các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp chuyển giao còn được phép tiến hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *